×
×

บริษัท โชคอัครทรัพย์ จำกัด
ในฐานะผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ อาหาร และ เครื่องดื่ม ที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต การตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในยุคปัจจุบันทุกเพศทุกวัย บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพและความสอดคล้องกันระหว่างสุขภาพกับสิ่งที่บริโภคเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่ม อาหาร หรือขนม คบเคี้ยว

บริษัท โชคอัครทรัพย์ จำกัด จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ซึ่งจะเน้นความปลอดภัย คุณภาพและประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับเป็นหลัก บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกด้าน ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านรสชาติ ความแปลกใหม่ หรือคุณประโยชน์ เรามีหลักในการเลือกแหล่งวัตถุดิบในการผลิตสินค้า โดยใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือนำเข้าจากต่างประเทศ เรามีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งของไทย และมาตรฐานระดับสากล

ทำให้ประเทศไทยมีสินค้าของคนไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก และมีคุณภาพทัดเทียมสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ  โดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นผู้นำในการส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค ด้วยการดำเนินงานที่เต็มไปด้วยความสุข ความรัก และความสามัคคีของผู้ร่วมอุดมการณ์ ทำให้บริษัทก้าวหน้าอย่างมั่นคง
×

ติดต่อ